Răspunsul global pentru orice companie care priveşte înainte îl găsiţi la noi:

Managementul costurilor este extrem de important pentru o companie, deoarece costurile de achiziţie şi întreţinere a flotei auto reprezinta unul dintre obiectivele cele mai dificile pentru o companie în mediul de afaceri din Romania. Închirierea pe termen lung (in sistem de Leasing-ul operaţional cu servicii incluse) este metoda cea mai buna de a externaliza finanţarea si gestiunea parcului auto.

Clientul dispune de un parc auto personalizat şi modulat în baza propriilor nevoi fără a deveni proprietarul flotei si fără a se îndatora cu obligaţii conexe birocratice, de achiziţie, întreţinere, administrare si vânzare. Un parc auto cu un capital investit pentru cumpărare egal cu zero (fără obligaţia de a achita un avans), servicii croite pe măsură, asistenţă promptă, fără riscuri la revânzare. O plată lunară fixă pe toată durata contractului, integral deductibila fiscal, care permite costuri sigure şi uşor de bugetat.
Închirierea de maşini pe termen lung este metoda cea mai buna de a externaliza finanţarea si gestiunea parcului auto. Externalizarea unor operaţiuni care nu fac parte din obiectul principal de activitate al unei companii/societăţi reprezintă o soluţie verificata de creştere a eficientei economice mai ales prin relocarea si concentrarea resurselor in domeniile cheie. Autovehiculele, practic indispensabile in ziua de azi, atât in stadiul de achiziţionare, dar mai ales in cel de exploatare produc numeroase perturbaţii ale timpului managerilor si bugetului companiei.

Serviciile noastre răspund celor mai sofisticate cerinţe si sunt intr-o continua îmbunătăţire. Ele cuprind toate aspectele administrării unui vehicul, de la achiziţie, finanţare, control in exploatare si urmărire in caz de accident, pana la închiriere si revânzare.

Orientarea noastră către client este transpusa in nivelul calitativ superior al serviciilor prestate, prin faptul ca AWR LEASE SERVICES are implementata si menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 9001:2001(ISO 9001-2000), Certificat RO- 6205 din 26.03.08.

Avantaje:

Avantaje financiar-fiscale:

Chiria lunara cuprinde: valoarea de utilizare a autovehiculului, finanţarea, mentenanţa (revizii si reparaţii determinate de uzura normala), asigurările (RCA, CASCO), taxele (înmatriculare, impozit, rovinieta, ITP, taxa de mediu), înlocuire anvelope vara/iarna, asistenta rutiera 24/24, vehicul de înlocuire si serviciile de administrare a autoturismelor.

Finantarea parcului auto prin AWR LEASE SERVICES nu afectează gradul de îndatorare al utilizatorului.

Reprezinta finanţare 100% comparativ cu leasingul financiar care acopera75-80% din preţul bunului).

Chiria lunara este o cheltuiala deductibila integral la momentul înregistrării (faţă de amortizare liniară la credit/leasing financiar).

Creste capacitatea de finanţare a firmei: avansul este 0, deci nu necesita un efort investiţional (fata de 10-30 % avans la leasing) iar autovehiculele nu sunt înregistrate in patrimoniul firmei.

Riscurile financiare (legate de valoarea de revânzare a maşinii, de întreţinere si reparaţii) sunt preluate de către AWR LEASE SERVICES. Cash flow-ul dumneavoastră este mai puţin complex, devine mai simplu si previzibil.

Toate serviciile sunt cuprinse într-o plată lunară fixă, calculată în baza utilizării reale a autovehiculului, care permite o bugetizare sigură a cheltuielilor, protejată de orice cost neprevăzut. Rata lunara este unica si fixa pe toata durata contractului.

Datorita faptului ca sunt incluse in rata lunara sunt finanţate pe lângă bunul in sine si celelalte cheltuieli (asigurări, impozite ,taxe, revizii).

Întreţinere parc auto:

Negocierea, încheierea si derularea contractelor de service cu asigurarea unor condiţii preferenţiale pentru autovehiculele clientului;

Planificarea intrărilor in service pentru întreţinere preventiva, revizii si ITP si informarea utilizatorilor asupra perioadei de imobilizare a autovehiculului;

Organizarea si efectuarea transferului autovehiculului pe traseul utilizator-service si retur

AWR LEASE SERVICES, prin personalul specializat,este aceea care se ocupă de toate aspectele birocratice, administrative şi de întreţinere legate de gestiunea autovehiculului. Astfel timpul de imobilizare este redus la zero iar echipele dumneavoastră pot fi mai productive.

Datorită intervenţiilor de întreţinere normala şi extraordinară, automobilul dumneavoastră va fi mereu eficiente vizând problemele de mobilitate datorate eventualelor imobilizări ale maşinii pe o perioada prea mare de timp.

Personalul nostru profesionist va sta la dispoziţie pentru administrarea, întreţinerea si repararea autovehiculelor, asigurându-vă suport non-stop

Mentenanta preventiva - ştim ca e mai ieftin să previi decât sa repari. Bazându-vă pe experienţa si expertiza noastră, programam activităţi de mentenanţa preventivă, pentru a reduce riscul exploatării deficitare.

Administrare parc auto: Suport tehnic

Gestionarea şi întocmirea dosarelor de dauna şi a reparaţiile aferente, intră în atribuţiile noastre, clientul având obligaţia de a întocmi doar formalităţile legale necesare instrumentării acestor evenimente.

Administrarea parcului auto( revizii si reparaţii ), a poliţelor Casco (achitarea primelor de asigurare, francize, reîntregiri sume asigurate) si RCA, a Rovinietelor si a scadenţelor Inspecţiilor Tehnice Periodice înseamnă timp , bani si personal specializat. Echipa de specialişti a AWR Lease Services preia aceste atribuţii , le gestionează şi le executa fără a crea costuri suplimentare, aceste operaţiuni fiind incluse in rata lunara.

Nu mai pierdeţi timp la service întrucât noi va asigurăm monitorizarea permanentă a daunelor maşinilor dumneavoastră.

Call center - soluţie flexibilă pentru exprimarea verbală a problemelor şi consiliere imediată. Vom fi permanent alături de dumneavoastră asistându-vă în rezolvarea oricărei probleme întâmpinate, stabilind astfel cea mai directă comunicare între problemă şi soluţie. Personalul nostru profesionist vă sta la dispoziţie pentru administrarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, asigurându-vă suport non-stop.

Vehicul de schimb - va punem la dispoziţie o maşină spre folosinţă pe perioada în care maşina dumneavoastră este imobilizată în service, cu condiţia respectării de către client a tuturor obligaţiilor contractuale.

AWR LEASE SERVICES pune la dispozitie personalul necesar pentru deplasarea maşinilor clientului în vederea executării:

- tuturor lucrărilor de revizii şi reparaţii;

- inspecţiilor tehnice periodice (ITP);

- formalităţilor de deschidere a dosarelor de dauna, dacă asiguratorul nu impune prezenţa clientului.

Date Fiscale:
Nr. Ordine ORC: J 35 / 650 / 2004
CIF: RO 16231419 
Sediul social : 307375 Sanandrei ,
Nr 383 , Judetul Timis, Romania
 
Iban: RO33VBBU2511TI0317852701 
Banca : Volksbank Timisoara

Contact
Curs facturare EUR - BNR + 1% 4.79 RON